De Vereniging

V.C. Feijenoord is opgericht in september 2009 en is een ontstaan door een unieke samenwerking tussen scholen, gemeentelijke sportinstellingen en de Nederlandse Volleybal Bond.

De primaire doelstelling is het mogelijk maken om de volleybalsport te bedrijven voor alle inwoners van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord.

Omdat volleybal weinig bekendheid geniet is de keuze gemaakt om de sport zelf te promoten in de buurt en wel in de praktijk.

Op alle aangesloten scholen worden basislessen verzorgd gevolgd door een naschools traject, waarna kinderen lid kunnen worden van de vereniging.
 
De praktijk leert dat er een aantal aspecten bestaan waarom kinderen niet sporten/kunnen sporten, V.C. Feijenoord tracht deze te ondervangen en met behulp van de partners uit te sluiten.
 
Er wordt op diverse locaties in de deelgemeente getraind en gespeeld, uiteraard voor de kinderen zo veel mogelijk in de buurt van hun school op het meest geschikte tijdstip.
De trainingen worden verzorgd door ervaren en bekwame trainers.
 
Voor vragen en informatie over het concept kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen. 
 
Rinie Boutens
Voorzitter V.C. Feijenoord.

Menu